Autor: Krystian

24 marca 2017 | | Post a Comment

Pod pojęciem transportu kolejowego należy rozumieć gałąź transportu, która zaliczana jest do transportu lądowego. Transport kolejowy swoim zasięgiem obejmuje dwie główne składowe. Pierwszą jest infrastruktura, czyli linie kolejowe, stacje kolejowe oraz całe zaplecze techniczne, drugim jest tabor, czyli wszelkie środki transportu (lokomotywy, wagony). Firmy, które realizują transport kolejowy zwane są przewoźnikami kolejowymi, natomiast administratorami infrastruktury są zarządy kolejowe. W praktyce przewoźnicy kolejowi świadczą usługi transportowe (zaspokajają popyt na usługi transportowe)

8 marca 2017 | | Post a Comment

Spedycja to inaczej cały proces organizacji przewozu ładunków. Proces ten jest bardzo złożony i swym zasięgiem obejmuje szereg czynności. Umownie przyjmuje się, iż spedycja dzieli się na spedycję właściwą (czynności wykonywane przez spedytora), a także czynności organizowane przez spedytora, w skład, których wchodzą wszelkie czynności dodatkowe. Za spedycję właściwą należy uznać wykonanie następujących czynności: przyjmowanie oraz zdobywanie zleceń spedycji, a także udzielanie porad i pomocy w tym zakresie, dokonanie wyboru

1 marca 2017 | | Post a Comment

Postęp cywilizacyjny jest tak duży, że w jednej chwili wszystko ulega zmianie. Tak naprawdę dzisiaj nie ma nic stałego, nic co by się nie mogło zmienić, nic czego byśmy nie dali rady ulepszyć. Technologia mknie do przodu z szybkością światła, toteż wszystko co pojawia się na rynku staje się w niedługim czasie krótko mówiąc przestarzałe. Oczywiście taki stan rzeczy zawdzięczamy ludzkiemu umysłowi oraz pracy. Dzisiaj nie musimy spędzać pół życia