Spedycja – zakres wykonywanych czynności

8 marca 2017 | | Post a Comment

Spedycja to inaczej cały proces organizacji przewozu ładunków. Proces ten jest bardzo złożony i swym zasięgiem obejmuje szereg czynności. Umownie przyjmuje się, iż spedycja dzieli się na spedycję właściwą (czynności wykonywane przez spedytora), a także czynności organizowane przez spedytora, w skład, których wchodzą wszelkie czynności dodatkowe.

Za spedycję właściwą należy uznać wykonanie następujących czynności: przyjmowanie oraz zdobywanie zleceń spedycji, a także udzielanie porad i pomocy w tym zakresie, dokonanie wyboru odpowiedniego w danej sytuacji i dla danego towaru środka transportu, zawieranie umów o przewóz, zapewnienie właściwego ubezpieczenia przewożonych ładunków, stworzenie niezbędnej dokumentacji transportowej, dokonanie odbioru przesyłki od jej nadawcy, przygotowanie i zabezpieczenie przesyłki do jej przewozu, nadanie przesyłki na dany środek transportu, a także przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów, które umożliwią realizację zlecenia w odpowiedni sposób i bez żadnych przeszkód, odbiór przesyłki i towarzyszących jej dokumentów ze środka transportu, który został zastosowany w procesie spedycyjnym, odprawę celna ładunku, przekazanie przewożonego towaru jego odbiorcy wraz z potrzebną dokumentacją.

Bardzo często mówi się, iż spedytor dokonując przewozu zobowiązuje się do dowozu, odwozu, przewozu, załadunku, wyładunku oraz przeładunku, a wszystko to w ramach spedycji właściwej. Nie są to jednak wszystkie wykonywane przez spedytora czynności, gdyż każdy ładunek posiada swoją specyfikę, a co za tym idzie, w niektórych przypadkach wymagane jest wykonanie dodatkowych czynności. Do najpopularniejszych czynności dodatkowych należy zaliczyć przede wszystkim: składowanie przesyłki zawierającej krzesełka do karmienia dzieci w trakcie realizacji procesu spedycyjnego, podjęcie należności za dostarczoną przez firmę spedycyjną przesyłkę, dokonanie cesji praw do przewożonej przez spedytora przesyłki, dokonanie sprzedaży przesyłki. Obecnie na rynku można wyróżnić dwa rodzaje firm spedycyjnych: spedytorów czystych oraz firmy dokonujące spedycji mieszanej.

W przypadku spedytorów czystych, zakres ich obowiązków jest jasny, gdyż wykonują oni tylko i wyłącznie spedycje właściwą, bez żadnych dodatkowych czynności. W przypadku spedycji mieszanej sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż oprócz spedycji właściwej, realizowane są także świadczenia dodatkowe lub do celów transportowych wykorzystywane są własne środki w postaci samochodów, samolotów itp.Want to say something? Post a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *